Skive Motorflyveklubs formålsparagraf er at:

 • fremme interessen for og lette adgangen til flyvning, og hvad der ind under hører,
 • virke for praktiske foranstaltninger til fremme, og lettelse af privat og forretningsflyvning,
 • administrere klubbens midler, samt forestå udleje af den klubben ejede hangar, i henhold til vedtægter for udlejning af hangarpladser,
 • arrangere udstillinger og opvisninger, underholdende og belærende foredrag samt andre arrangementer, der kan udbrede kendskabet til, og interessen for flyvning,
 • give råd og vejledning for medlemmer, der agter at uddanne sig til piloter,
 • være medlemmerne til hjælp og støtte inden for flyvningens område.

Hvorfor være medlem af Skive Motorflyveklub:

Som medlem af Skive Motorflyveklub, har du taget det første skridt til at minimere omkostningerne ved at have certifikatet. Skive Motorflyveklub arrangerer bl.a. PFT (periodisk flyvetræning) teoriundervisning hvert år for medlemmerne, og afholder udgiften til instruktøren ved denne undervisning. Det er ikke nødvendig at have certifikat for at være medlem af Skive motorflyveklub. Har du:

 • interesse for flyvning
 • skal i gang med et certifikat
 • lyst til at komme med ud at flyve en gang imellem
 • vil med på nogle af klubbens ture
 • har lyst til at snakke flyvning og udveksle erfaringer mm. om flyvning
ja så er et medlemskab også noget for dig.

Flyvegrupper - certifikat/skoling

Nogle af Skive Motorflyveklubs medlemmer er gået sammen i grupper, og har købt fly i fællesskab. Dette for at udnytte flyene bedre, samt for at reducere omkostningerne ved flyvningen.
Nogle af disse grupper har fly, der kan bruges til skoling, og til opflyvning af timer, inden man kan komme i gang med den videre uddannelse til instrumentbevis eller erhvervscertifikat.
Prisniveauet i disse grupper er afhængig af, hvor mange ejere der er om flyveren.
Priser fra omkring 400 Kr./md. i faste udgifter og 850 Kr./flyvetime. Hvis der flyves 10 timer årligt er udgiften ca. Kr. 13300.
Det er kun en anelse mere end det koster at ryge 15 - 20 cigaretter dagligt.

Skive Motorflyveklub kender flyveskolerne i det nordvestjyske område, og kan være behjælpelig med, at kommende piloter vælger en anerkendt flyveskole således, at de får en kvalificeret uddannelse, der lever op til tidens krav.
Dette er særdeles vigtig, hvis man senere vil udbygge sit certifikat til erhvervscertifikat og instrumentbevis mm.
Endvidere bliver der mulighed for, at klubben kan uddanne piloter.

Side sidst opdateret: 29/10-2023